Toàn cảnh VNews

Singapore chuẩn bị lộ trình sống chung với COVID-19

24/06/2021, 19:06

Singapore đang chuẩn bị lộ trình để bước vào trạng thái “bình thường mới” khi mọi người dân sẽ có thể làm việc, mua sắm và đi du lịch ngay cả khi vẫn còn dịch bệnh.

banner