Toàn cảnh VNews

Singapore gặp khó trong lựa chọn lãnh đạo thế hệ thứ tư

09/04/2021, 11:34

Ngày 8/4, Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt đã công bố quyết định từ chức lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư của đảng Hành động Nhân dân cầm quyền, mở đường cho việc lựa chọn một người trẻ hơn lãnh đạo đảo quốc sư tử khi Thủ tướng Lý Hiển Long nghỉ hưu. 

banner