Toàn cảnh VNews

Singapore mở cửa giai đoạn hai

18/06/2020, 11:53

Bắt đầu từ ngày mai (19/6), Singapore sẽ bước vào giai đoạn hai của quá trình mở cửa nền kinh tế. Bộ Y tế Singapore cho biết trong giai đoạn 1 từ ngày 2/6, tỷ lệ lây nhiễm