Toàn cảnh VNews

Singapore phê chuẩn Hiệp định RCEP

10/04/2021, 18:03

Singapore hôm qua (10/4) đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn cho Tổng Thư ký ASEAN. Như vậy, Singapore đã trở thành nước thành viên đầu tiên hoàn tất tiến trình phê chuẩn hiệp định này.

banner