Toàn cảnh VNews

Singapore sẽ mở cửa giai đoạn 3

14/12/2020, 20:15

Singapore sẽ mở cửa giai đoạn 3 bắt đầu từ 28/12 tới đây, theo đó sẽ nới lỏng hạn chế về số người tại các địa điểm công cộng, sau khi chính thức cấp phép sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 của công ty Pfizer-BioNTech

banner