Toàn cảnh VNews

Singapore tiến hành tổng tuyển cử

10/07/2020, 04:12

Sáng 10/7 theo giờ Việt Nam, gần 3 triệu cử tri tại Singapore bắt đầu đi bỏ phiếu bầu 93 nghị sỹ Quốc hội nhiệm kỳ mới 2020-2025. Dịch COVID-19 khiến các điểm bầu cử vắng lặng hơn thường lệ.