Toàn cảnh VNews

Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp online

11/04/2021, 07:50

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư về Quy chế đào tạo trình độ đại học. Đáng chú ý là quy định về hình thức đánh giá kết quả học tập, cho phép sinh viên bảo vệ tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến.

banner