Toàn cảnh VNews

Sóc Trăng mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

14/04/2021, 17:40

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, các vị sư sãi, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là người Khmer trong tỉnh.

banner