Toàn cảnh VNews

Tăng mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp

07/04/2021, 17:19

Danh mục ngành nghề đào tạo nghèo nàn, mức hỗ trợ học nghề thấp và thời gian học nghề ngắn… được xem là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho đa số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp còn thờ ơ với chính sách hỗ trợ đào tạo nghề. Tới đây khi những quy định mới vừa ban hành được kì vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn trong việc thực hiện chính sách.

banner