Toàn cảnh VNews

Tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư

07/06/2021, 17:54

Bộ KH&ĐT vừa công bố 65 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư bao gồm: 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 55 thủ tục hành chính cấp tỉnh nhằm mục đích tạo thuận lợi thông thoáng cho hoạt động đầu tư của người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư.

banner