Toàn cảnh VNews

Tây Ninh sớm tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp

18/04/2021, 10:19

Tây Ninh mạnh dạng đầu tư vào lĩnh vực như chăn nuôi, áp dụng công nghệ cao, theo quy mô kinh tế trang trại khép kín, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; liên kết chuỗi giá trị sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp, gắn với tiêu thụ sản phẩm đầu ra ổn định.

banner