Toàn cảnh VNews

Tên của Người là Hồ Chí Minh

18/05/2021, 11:15

Cuốn “Hồ Chí Minh: Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc” do Giáo sư Nguyễn Đài Trang sưu tầm, tuyển chọn, đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả Canada. Cuốn sách một lần nữa đã nêu bật được tư tưởng sáng ngời của Bác về chống phân biệt chủng tộc, đấu tranh cho công bằng và bác ái giữa các màu da. Đây cũng là tấm lòng của một người con đất Việt nhân 131 năm ngày sinh nhật Bác.

banner