Toàn cảnh VNews

Tết Đoan Ngọ xưa và nay tại Hoàng thành Thăng Long

12/06/2021, 21:24

Đoan Ngọ (Đoan Dương) là tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ngày Tết Đoan Ngọ trong các triều đại phong kiến, trong cung đình và dân gian có những nghi thức và phong tục khác nhau. Dù trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19, trung tâm Hoàng thành Thăng Long vẫn tổ chức các hoạt động giới thiệu nét cổ truyền của Tết Đoan Ngọ đến đông đảo công chúng thông qua hình thức trực tuyến.

banner