Toàn cảnh VNews

Thách thức nguồn nguyên liệu dệt may

04/06/2021, 08:38

Dịch bệnh COVID-19 gây tác động tiêu cực cho sản xuất, trong đó có hoạt động xuất khẩu hàng dệt may. Nhưng đây cũng là lúc để các doanh nghiệp quyết liệt hơn nữa trong tìm kiếm các thị trường mới, hạn chế sự phụ thuộc nguyên liệu vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định và quyết tâm của ngành dệt may trong bối cảnh dịch bệnh chưa có kịch bản kết thúc.

banner