Toàn cảnh VNews

Thái Bình bầu cử thêm 4 đại biểu HĐND cấp xã

06/06/2021, 21:48

Ngày 6/6, tại tỉnh Thái Bình, đơn vị bầu cử số 5, thôn Mỹ Lộc 3, xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư) và đơn vị bầu cử số 6, thôn Nguyên Xá 3, xã An Hiệp (huyện Quỳnh Phụ) đã tổ chức bầu cử thêm 4 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

banner