Toàn cảnh VNews

Thái Bình cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại

25/05/2021, 19:20

Ngày 25/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức họp trực tuyến với 290 điểm cầu trong tỉnh. Theo đó, tỉnh Thái Bình quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch như cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

banner