Toàn cảnh VNews

Thái Bình có 17 sản phẩm OCOP đầu tiên

16/06/2021, 17:35

Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Thái Bình năm 2021 và công bố, trao giấy chứng nhận cho 17 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao năm 2020.

banner