Toàn cảnh VNews

Thái Nguyên khống chế ổ dịch viêm da nổi cục trâu bò

29/03/2021, 13:19

Tại tỉnh Thái Nguyên, bệnh viêm da nổi cục tiếp tục được phát hiện trên đàn trâu bò tại thành phố Sông Công, Trước đó dịch bệnh này được phát hiện lây lan tại Thị xã Phổ Yên và huyện Võ Nhai.

banner