Toàn cảnh VNews

Thanh Hóa đình chỉ doanh nghiệp xả thải ra sông Mã

20/04/2021, 08:29

Sau khi xem xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về hoạt động xả thải gây ô nhiễm nước sông Mã, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Tân Thái Thanh, chuyên sản xuất giấy vàng mã, bột giấy.

banner