Toàn cảnh VNews

Thành phố Bắc Giang ngày đầu được dỡ bỏ giãn cách

24/06/2021, 11:54

Phấn khởi, vui mừng…là cảm xúc chung của người dân thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) khi được dỡ bỏ lệnh giãn cách và các dịch vụ thiết yếu, hàng quán kinh doanh mở cửa trở lại.

banner