Toàn cảnh VNews

Thành phố Lạng Sơn trả lời về đền bù tái định cư

23/10/2020, 22:13

Truyền hình Thông tấn đã phản ánh về một số trường hợp đền bù và giao đất tái định cư có dấu hiệu thiếu công bằng, gây bức xúc đối với người dân tại phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Liên quan tới những nội dung trên, vừa qua UBND Tp Lạng Sơn đã vào cuộc kiểm tra, xác minh đối với một số trường hợp báo chí nêu. Đồng thời, đã cho khắc phục một số trường hợp phản ánh đúng.