Toàn cảnh VNews

Thêm cơ sở xả thải ra sông Mã bị phát hiện

18/04/2021, 21:28

Ngày 18/4, đoàn công tác liên ngành của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thêm Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Vân chôn ngầm đường ống ngầm và phát hiện hệ thống đường ống xả thải trực tiếp ra sông Mã của Hợp tác xã Hà Long.

banner