Toàn cảnh VNews

Thí điểm hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế đến Phú Quốc

13/06/2021, 06:57

Để thực hiện mục tiêu kép tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị đề nghị nghiên cứu thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến các trung tâm du lịch kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang.

banner