Toàn cảnh VNews

Thông tin về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII tại Nga

27/02/2021, 11:40

Chiều 25/2, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cho Chính quyền thành phố Saint Petersburg và một số cơ quan, tổ chức cùng đông đảo học giả, nhà nghiên cứu của Liên bang Nga. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

banner