Toàn cảnh VNews

Thủ tướng chủ trì họp về Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

01/03/2021, 17:25

Sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cho rằng đồ án quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, tính định hướng, Thủ tướng định hướng Đà Nẵng cần hướng đến phát triển cao hơn mô hình đô thị loại I như hiện nay, trở thành thành phố loại đặc biệt của Việt Nam, đưa thành phố lên tầm cao mới, cả chất lượng, quy mô phát triển.

banner