Toàn cảnh VNews

Thúc đẩy tiêu thụ gà đồi Chí Linh, Hải Dương

25/02/2021, 21:14

Thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) hiện còn khoảng 700.000 con gà đồi tới giai đoạn xuất chuồng. Các cơ quan chức năng đang tích cực kết nối với các địa phương, doanh nghiệp tiêu thụ cho nông dân.

banner