Toàn cảnh VNews

Tiềm năng du lịch vũ trụ

22/05/2021, 07:36

Thế giới đang bước vào một cuộc cách mạng vũ trụ, trong đó có nhiều doanh nhân công nghệ cam kết chinh phục không gian. Thế nhưng, với ai suy nghĩ thực tế hơn thì giá vé sẽ là câu chuyện tiếp theo họ quan tâm. Du lịch vũ trụ, một hướng đi mới của tương lai đầy hấp dẫn.

banner