Toàn cảnh VNews

Tiêm vaccine được uống bia miễn phí ở Mỹ

04/05/2021, 17:03

Bang New Jersey, Mỹ vừa công bố chương trình “Tiêm vaccine và bia” nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng COVID-19.

banner