Toàn cảnh VNews

Tìm động lực “chắp cánh” cho cực Tây Tổ quốc

12/10/2020, 11:27

Đói nghèo và lạc hậu đang là rào cản cho phát triển đi lên của vùng cực Tây Tổ quốc. Vậy làm thế nào để giúp đời sống người dân Mường Nhé thực sự ấm no, đủ đầy, góp phần củng cố, giữ vững an ninh - quốc phòng cho vùng đất ngã ba biên giới? Cùng với nhiều chủ trương hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Mường Nhé vẫn cần có những nỗ lực, đoàn kết từ nguồn lực từ chính địa phương này.