Toàn cảnh VNews

Tìm hướng gỡ khó cho sân khấu

06/06/2021, 13:29

Trong thời gian vừa qua các sân khấu liên tiếp phải tắt đèn bởi đại dịch COVID-19. Lần thứ tư phải đóng cửa trong vòng hơn một năm qua, nghệ sĩ gần như ở trạng thái kiệt sức. Để giải quyết khó khăn này, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ cho các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập.

banner