Toàn cảnh VNews

Tìm thấy thi thể 7 thành viên đoàn công tác Rào Trăng

15/10/2020, 16:58

Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn tại sự cố thủy điện Rào Trăng 3, trong ngày hôm nay, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận khu vực tiểu khu 67 và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn ở mức cao nhất. Đến chiều hôm nay, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 7 thi thểthành viên Đoàn công tác Rào Trăng tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ và đã đưa ra ngoài; danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định.