Toàn cảnh VNews

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh nguy hiểm như COVID-19

21/11/2020, 18:07

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng cũng nguy hiểm như đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và có nguy cơ đảo ngược những tiến bộ y học trong một thế kỷ.