Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

06-11-2021, 07:13

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hằng năm trên phạm vi toàn quốc. Thông tin của Truyền hình Thông tấn- VNEWS.

Xem thêm