Toàn cảnh VNews

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Giáo dục & Đào tạo

08/12/2020, 13:45

Sáng nay 8/12 tại Hà Nôi, Tổ công tác của Thủ tướng đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm đôn đốc, kiểm tra và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính và tình hình thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

banner