Toàn cảnh VNews

Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, cách phòng chống dịch sáng tạo của Việt Nam

23/02/2021, 11:17

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hàng trăm nghìn tổ tuyên truyền và giám sát COVID-19 ở tất cả khu dân cư đã được thành lập. Đây là cánh tay đắc lực của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch bệnh.

banner