Toàn cảnh VNews

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống"

20/11/2020, 17:01

Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhắc nhở: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì, đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”