Toàn cảnh VNews

Tổng thống Mỹ đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao

27/09/2020, 07:16

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo bổ nhiệm bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tối cao Mỹ, thay cho Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời hôm 18/9 vừa qua. Bà Barrett là Thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ.