Toàn cảnh VNews

Toshiba dính bê bối mới

10/06/2021, 20:07

Bộ Công Thương Nhật Bản đã phối hợp với ban lãnh đạo tập đoàn công nghệ Toshiba để làm suy yếu quyền cổ đông của tập đoàn này. Đây là kết quả cuộc điều tra độc lập vừa được một quỹ đầu tư là cổ đông của Toshiba công bố ngày 10/6.

banner