Toàn cảnh VNews

Trang bị kỹ năng phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp

11/06/2021, 22:31

Ngày 11/6, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ phận Thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại Bắc Ninh về phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến phòng, chống dịch cho 1.000 điểm cầu là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

banner