Toàn cảnh VNews

Triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra năm 2021

12/01/2021, 18:45

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng. Đây là những nội dung chính được đưa ra trong Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị.