Toàn cảnh VNews

Triển khai tiêm vaccine Nano Covax giai đoạn 3

10/06/2021, 22:13

Nano Covax là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người, do Công ty Cổ phần Công nghệ Nanogen nghiên cứu, phát triển dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Đây là công nghệ sản xuất vaccine ổn định đã có từ lâu. Giai đoạn 3, đối tượng tiêm thử nghiệm được mở rộng hơn, các tiêu chuẩn loại trừ ít hơn. Theo đánh giá, sau tiêm giai đoạn 2, 100% tình nguyện viên đều sinh kháng thể và an toàn.  

banner