Toàn cảnh VNews

Triệu con tim, một ý chí

25/01/2021, 11:33

Trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân náo nức chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này; đồng thời kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của đất nước trong giai đoạn sắp tới.