Toàn cảnh VNews

Trốn trong xe chở lợn để qua chốt kiểm dịch

23/06/2021, 22:29

Lợi dụng việc Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông qua chốt kiểm dịch, một số người dân từ các địa phương có dịch đã trốn vào xe chở hàng để nhằm đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19.

banner