Toàn cảnh VNews

Trung Quốc đưa phi hành đoàn đầu tiên lên trạm không gian mới

17/06/2021, 11:42

Sáng nay, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ mang theo 3 phi hành gia lên trạm không gian mới Thiên Cung của nước này. Đây là sứ mệnh thứ 3 trong tổng số 11 sứ mệnh mà Cơ quan Vũ trụ quốc gia của Trung Quốc phải hoàn thành trước cuối năm nay, để xây dựng trạm không gian mới và cũng là sứ mệnh có phi hành đoàn đầu tiên của Trung Quốc trong gần 5 năm qua.

banner