Toàn cảnh VNews

Trung Quốc tăng cường giám sát công nghệ tài chính

05/03/2021, 18:17

Ngày 5/3, Trung Quốc đã công bố các kế hoạch tăng cường giám sát lĩnh vực công nghệ tài chính fintec và chống độc quyền. Bắc Kinh cho biết kế hoạch này nhằm đảm bảo các sáng kiến tài chính được tiến hành dưới quy định thận trọng.