Toàn cảnh VNews

Trung Quốc tin tưởng Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp

25/01/2021, 18:16

Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế. Nhân sự kiện này, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp, đưa sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam tiến xa.