Toàn cảnh VNews

Từ “Quỹ độc lập” đến “Quỹ Vaccine”

11/06/2021, 18:22

Ngày 5/6, Quỹ vaccine phòng COVID-19 chính thức ra mắt. Tiêm vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính quyết định và có tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch COVID-19. Đảng và Nhà nước đã và đang cố gắng nhưng cần sự chung tay góp sức bằng tấm lòng và trái tim của cả cộng đồng, xã hội. Quỹ Vaccine phòng COVID-19 ra đời là một minh chứng của tấm lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, của trái tim kết nối trái tim hàng triệu triệu người Việt Nam. Mỗi ngày, mỗi giờ, những con số chung tay ủng hộ Quỹ vaccine liên tục tăng lên. Và tinh thần “Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều” vì lợi ích quốc gia, dân tộc ấy làm chúng ta nhớ đến Tuần lễ vàng tạo “Quỹ Độc Lập” ngay sau cách mạng tháng Tám 1945.

banner