Toàn cảnh VNews

Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay chống dịch COVID-19

13/05/2021, 21:26

Chiều 13/5, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với 1 số đơn vị đã trao tặng tiền mặt và hiện vật hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

banner