Toàn cảnh VNews

Tương lai nào cho giáo dục trực tuyến

25/02/2021, 06:52

Học trực tuyến khá phổ biến trong môi trường đại học hoặc những khóa học ngắn hạn dành cho đối tượng có việc làm khó khăn trong việc thu xếp thời gian để tham gia những lớp học thực tế. Đại dịch COVID-19 đã biến hình thức giáo dục này thành kế hoạch dự phòng và nó được mở rộng ra với đối tượng là các em học sinh trung học và tiểu học. Tuy nhiên, giáo dục trực tuyến cũng đặt ra không ít những băn khoăn cho cả 3 bên, học sinh, phụ huynh, cũng như các nhà giáo dục.

banner