Toàn cảnh VNews

Tuyên Quang cho học sinh một số địa phương nghỉ học

04/05/2021, 12:09

Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh lân cận, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cho học sinh các cấp học từ mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Chiêm Hóa nghỉ học từ ngày 04/5 đến hết 07/5 để phòng, chống dịch COVID-19.  

banner